Hvorfor Praksis?

Praksis

Praksis er et tilrettelagt læremiddel for elever i videregående skole. Praksis dekker studieforberedende, teknikk og industriell produksjon, helse- og sosialfag og design og håndverk.

Løsningen består av tre deler:

  • omfattende nettsted
  • enkel temabok
  • Dilemmaene - filmer og diskusjonsoppgaver

I Praksis er det vektlagt at elvene skal få en viss oversikt over samfunnet, ikke alt går like dypt. Det er lagt vekt på at fagstoffet skal få relevans med utgangspunkt i problemstillinger og situasjoner som ligger nært opp til elevenes virkelighet. Sammen er komponentene et læremiddel i samfunnsfag som gir differensieringsmuligheter slik at alle elever kan få et godt tilbud.

Nettstedet gir elevene varierte utfordringer. Der de kan arbeide med et variert utvalg av interaktive oppgaver. I den digitale løsningen finnes det også verktøy som letter differensieringsarbeidet for deg som lærer.

Temaboka omhandler de viktigste temaene i faget. Dilemmakort hjelper deg som lærer til å ivareta det muntlige aspektet i faget.

Dilemmaene (Oppgaver) er læringssekvenser med filmer og diskusjonsoppgaver og skal gi motiverende utgangspunkt for muntlighet i faget.

Start Praksis
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 30.01.2012

© Cappelen Damm AS